Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Jaunais Rīgas attīstības plāns (2006.-2018. gadam) un Mežaparks

Rīgas dome šī gada 15. novembrī nobalsoja noteikt Rīgas attīstības plāna (2006.-2018. gadam) 2. redakcijas teritorijas plānojuma redakciju par galīgo redakciju un 14. decembrī Pilsētas attīstības komiteja akceptēja lēmuma projektu, kas paredz apstiprināt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam kā pašvaldības noteikumus. Ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinums par plānojumu, kas sagaidāms līdz 20 decembrim, būs pozitīvs, tad 20. decembra sēdē Rīgas dome, iespējams, izskatīs jautājumu par pašvaldības saistošo noteikumu pieņemšanu.

Vairāki ierosinājumi, kurus Mežaparka Attīstības biedrība un citi Mežaparka iedzīvotāji ieteica saistībā ar plāna otro redakciju, attīstības plāna galīgajā redakcijā nav ņemti vērā.

Apbūves augstums

Apbūves augstums Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī Mežaparks – tas ir Mežaparka dzīvojamā rajonā – ir noteikts 2 vai 3 stāvi (ieskaitot dzīvošanai izmantojamus bēniņus vai mansardu). Tomēr jaunā Rīgas attīstības plāna atļauto stāvu kartē ir uzrādīts izņēmums SIA “Ķeizarmežs” sporta kompleksa teritorijā Ezermalas ielā, kur pieļaujamais stāvu skaits ir seši. Rezultātā jau pieņemšanas brīdī jaunais teritorijas plānojums Mežaparkā ir pretrunīgs. Kā būs nākotnē? Vai tikai vienam nekustamā īpašuma saimniekam būs izņēmuma tiesības attiecībā uz apbūves noteikumiem Mežaparkā? Vai nebūs kāds cits, kas blakus Jūsu divu stāvu ģimenes mājai, balstoties uz šī precedenta pamata, arī pieprasīs līdzīgas tiesības celt sešu stāvu augstu ēku Mežaparkā?

Saulesdārza teritorija

2000. gadā noslēgtie nomas līgumi starp Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) un SIA “Ķeizarmežs” par Saulesdārza teritorijas apsaimniekošanu nosaka, ka Saulesdārza teritorija izmantojama tikai sporta, interešu izglītības un atpūtas pasākumiem. Jaunais plānojums paredz zonējumu: Jauktas apbūves teritorija (primārā izmantošana ir daudzstāvu dzīvokļu nams, darījuma iestāde, tirdzniecības/pakalpojuma objekts) un Dzīvojamā apbūve ar apstādījumiem (primārā izmantošana ir dzīvojamā apbūve), kas neatbilst nomas līgumā paredzētajai teritorijas izmantošanai līdz 2025.gadam. Pilsētas attīstības departaments Saulesdārza teritorijas zonējuma noteikšanā nav uzklausījis pat valsts zemes pārvaldnieka IZM iebildumus, bet atklāti lobējis nomnieka – SIA “Ķeizarmežs” intereses.

Ķīšezera krasts

Ķīšezera krastā starp Saulesdārza teritoriju un Mailes upīti, kur ar būvgružiem tika aizbērts ezers un pārveidota krasta līnija, Pilsētas attīstības departaments pretēji blakus dzīvojošo iedzīvotāju iebildumiem ir noteicis zonējumu Publiskā apbūve ar apstādījumiem, kas paver iespēju nelikumīgi izbērto būvgružu legalizācijai un sākotnēji iecerēto laivu piestātņu/atpūtas kompleksa projekta īstenošanai. Šis attīstības scenārijs ir pretrunā ar Rīgas izpilddirektora Ē.Škapara kunga 18.07.2005. vēstuli Mežaparka Attīstības biedrībai, kurā teikts, ka “būvgružu izvešanai un teritorijas rekultivācijai Ezermalas ielā 20b Rīgas domes Vides departaments ir sagatavojis pieprasījumu finansējuma saņemšanai Ls 347177 apmērā no Rīgas domes Investicīju fonda 2006. gadam”. Vietējie iedzīvotāji iestājas par likuma ievērošanu – lai ezers tiktu attīrīts no nelikumīgi izbērtiem būvgružiem, krasta līnija atjaunota un lai zonējums būtu līdzīgi kā līdz šim - Apstādījumi un dabas teritorija.

Ģimenes dārziņu teritorijas

Pozitīvs pavērsiens jaunā attīstības plāna 2. redakcijā ir, ka ģimenes dārziņu teritorijas Kokneses prospekta un Sudraba Edžus krustojumā un starp Mežaparku un kapiem ir apzīmētas “vidējā termiņa (3-5 gadu nomas līgumi) ģimenes dārziņu teritorijas, kuras likvidējamas pirms attiecīgo teritoriju izbūves”. Ar šo paveras iespēja dārziņu nomniekiem (tai skaitā Mežaparka Attīstības biedrībai, kura nomā Sudraba Edžus ģimenes dārziņus) noslēgt ilglaicīgāku nomas līgumu ar Ziemeļu rajona izpilddirekciju, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus teritorijas apsaimniekošanai un sakopšanai. Teritorijas sakārtošanai ir būtiski, lai Rīgas domes Finansu departaments ģimenes dārziņiem nekustamā īpašuma nodokli aprēķinātu, balstoties uz faktisko lietojumu, nevis par apbūves zemes gabalu. Pašlaik ģimenes dārziņu nomnieki par izmantoto platību maksā nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli, kas kopā ir vairāk nekā Mežaparka iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodoklis par līdzīgu platību savrupmāju apbūvē.

A.Zīlāns
Mežaparka Attīstības biedrības avīze
"Mežaparks - Pirmā Dārzu Pilsēta Eiropā"

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)