Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Mežaparka Attīstības biedrība iesniedz priekšlikumus Rīgas teritorijas plānojumam

Tematika: Rīga, pilsētas attīstība, teritorijas plānojums

Šodien, 19.03.07., Mežaparka Attīstības biedrība, balstoties uz padziļinātu analīzi un 15.03.07. Mežaparka Attīstības biedrības valdes sēdes lēmumu, sagatavoja un iesniedza priekšlikumus grozījumiem Rīgas teritorijas plānojuma (2006 .-2018.g.) divām sadaļām: "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un kartei "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M1:10000".
Priekšlikums kartei "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M1:10000":
1. Atbilstoši likumam par kultūras pieminekļiem un Aizsargjoslu likumam noteikt aizsargjoslu ap kultūras pieminekļiem Rīgā 100 m un atspoguļot to Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam kartē "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi". Tas attiecināms arī uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli "Mežaparks". 2. Atbilstoši likumam par kultūras pieminekļiem un Aizsargjoslu likumam noteikt aizsargjoslu ap arhitektūras pieminekļiem Rīgā - zemes gabala kadastrālā robeža un atspoguļot tos Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam kartē "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi". Tas attiecināms arī uz arhitektūras pieminekli "Mežaparks" (nr.3814) un dzīvojamām ēkām - arhitektūras pieminekļiem valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Mežaparks" teritorijā. 3. Ņemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāņem vērā Satversmes tiesas spriedums, nolasīts Rīgā 2007. gada 8. februārī lietā Nr.2006-09-03 (Garkalnes lieta). 4. Nosakot Ķīšezera aizsargjoslu, jāņem vērā applūstošās teritorijas. Applūstošās teritorijas nosakāmas, ņemot vērā 2005. un 2007. gada plūdu maksimuma augstuma atzīmes. 5. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Apbūves noteikumu 3.8.9. punktam noteikt un atspoguļot Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam kartē "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi" Rīgas pilsētas ūdensteces - Mailes upītes aizsargjoslu 10 m katrā krastā visā tās garumā.
Priekšlikumi "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi":
1. Ņemt vērā (arī attiecībā uz punktiem 3.11.1., 7.11.3.1. un 3.24.1.), ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāņem vērā Satversmes tiesas spriedums, nolasīts Rīgā 2007. gada 8. februārī lietā Nr.2006-09-03 (Garkalnes lieta). 2. Apbūves noteikumu 3.8.6. punktā noteikt, ka valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu aizsargjosla Rīgā ir 100 m, tajā skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī "Mežaparks", lai tiktu ievērots Aizsargjoslu likums. 3. Apbūves noteikumos likvidēt punktu 3.6.2. "Izvērtējot apbūves teritorijas vietējos apstākļus un blakus esošo apbūvi, pieļaujama stāvu skaita maiņa 35 % robežās, ievērojot Rīgas pilsētas Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu, bet kopumā nepārsniedzot 12 stāvu augstumu." 4. Likvidēt 3.6.3 punktu, ka, veidojot apbūvi virs 12 stāviem, stāvu skaita maiņa pieļaujama 50 % robežās. 5. Likvidēt punktus 3.6.4. un 3.6.6. 6. Punktu 3.24.1. noteikt "Neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas būves tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē bez būvatļaujas saņemšanas atbilstoši būvprojektam, pēc kura ēka vai būve būvēta, izņemot gadījumus, ja cietusī būve atrodas sarkano līniju vai aizsargjoslu robežās. 7. Punktu 3.11.1. papildināt ar teikumu, ka teritorijas uzbēršanai nedrīkst izmantot būvgružus. 8. Punktu 7.9.3.5. papildināt ar teikumu, ka pēc meža zemes transformācijas meža parkā transformētā teritorija paliek meža parka teritorijas kopējā bilancē. 9. Punktu 7.9.3.4. formulēt "Meža parka teritorijas kopējā bilancē kokaudžu teritorijām jābūt ne mazāk par 80%. (saskaņā ar meža parka definīciju) 10. Punktu 6.1.6. "Ar trim zvaigznītēm *** atzīmēta meža parka "Mežaparks" teritorija, kur "Mežaparka" funkciju nodrošināšanai apbūves blīvums precizējams ar detālplānojumu, kas nav Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi." papildināt ar nosacījumu, ka uz "Mežaparka" teritoriju nav attiecināmas 7.9.3.4. atlaides. (jo tajā jau ir iekļauti citi lietojuma veidi) 11. Punktā 7.11.3.4. likvidēt nosacījumu "izņemot punktu 3.2.1.".
Ar Rīgas Apbūves noteikumiem pašreizējā variantā varat iepazīties Rīgas domes mājas lapā adresē http://www.rdpad.lv/rpap 3.2. punktā un aizsargjoslu karti mājaslapā tajā pašā adresē 3.4.2. punktā.
Sabiedriskā apspriešana notiek 19. martā 17.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Papildu informācija:
Mežaparka Attīstības biedrība
Valdes priekšsēdētāja
Kristīne Āboliņa
7518014

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)