Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Mežaparka Attīstības biedrība lūdz piemērot vienotu Ietekmes uz vidi novērtēšanu visiem jaunajiem projektiem ap Mežaparku

2007. gada 27. aprīlis
Nr.K-4

Viktoram Avotiņam
Vides pārraudzības valsts biroja direktoram

Rūpniecības ielā 23
LV-1045

Godātais V. Avotiņa kungs,

Lūdzam Vides pārraudzības valsts birojam piemērot vienu kopēju ietekmes uz vidi (turpmāk – IVN) novērtēšanas procedūru visiem attīstības projektiem (detālplānojumiem, būviecerēm) jaunajā Rīgas attīstības centrā starp Mežaparku, Ķīšezeru un Čiekurkalnu saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.3}b) pantu “ja vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā paredzēto darbību kopējo un savstarpējo ietekmi”;

un saskaņā ar Vides pārraudzības Valsts biroja atzinuma “Nr.24 Par Vides pārskatu Rīgas pilsētas attīstības plānam (2006.-2018.)” 2.3. punktu “Vides pārskatā nepilnīgi izvērtētas teritorijas plānojumā paredzēto jauno apbūves teritoriju attīstības iespējamās ietekmes uz vidi, tai skaitā:
· 2.3.1. Nepilnīgi izvērtēta plānoto jauno apbūves teritoriju infrastruktūras izveides (ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, transporta un citas infrastruktūras) iespējamā ietekme uz vidi;
· 2.3.2. Nepilnīgi izvērtēta plānoto jauno transporta maģistrāļu būvniecības vietu izvēles atbilstība vides aizsardzības prasībām un to iespējamās ietekmes uz vidi...;
· 2.3.3. Vairākām Attīstības plānā noteiktajām jaunajām apbūves teritorijām, kurām noteikts applūšanas risks un kuru sagatavošanai nepieciešams īstenot dambju būvniecību, teritoriju uzbēršanu vai citus analogus pasākumus, nav izvērtētas šo risinājumu īstenošanas iespējamās ietekmes uz blakusesošajām teritorijām.

Lūdzam piemērot IVN procedūru sekojošām būviecerēm un detālplānojumiem:

 • Darījumu un dzīvojamā rajona projekts “Ezerparks”, Rīga, Rusova iela 1, 1c, zemes gabala kadastra nr. 0100085 2045 un nr. 0100 085 2073” ar apm. 25 ha lielu platību, kopējā apbūves platība 450,000 m2 un vairāk nekā 6000 stāvvietām.
 • Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā kompleksa Kokneses prospektā Rīgā, Kokneses prospektā 1A, kadastra Nr. 01000902016, būvniecības ieceri, ar apm. 4 ha lielu platību un 367 autostāvvietām.
 • Zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 1A (kadastra Nr.01000900011), detālplānojums, kas ietver apm. 38 ha liela zemes gabalu.


Ietvert IVN procedūrā ietekmes novērtējumu, ko izraisīs:

 • jau apstiprinātais Milano Holding Group projekts Mežaparks Plaza Rusova ielā 1 (zemes gabals ar kadastra Nr.0100 085 2068), kas paredz divas luksus klases dzīvojamās ēkas un vienu biroja vai viesnīcas ēku ar augstumu 24 stāvi, un autostāvvietas 1000 automašīnām;
 • Jaunā daudzstāvu dzīvojamā ēka Kokneses prospektā 4, korpuss 1;
 • Jaunbūvētā daudzstāvu dzīvojamā ēka Mirdzes Ķempes ielā;
 • Apbūves un infrastruktūras veidošana apmēram 10 ha lielajā zemes gabalā, kas robežojas ar Mirdzes Kempes ielu, Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu un Ezermalas ielu;
 • Attiecībā uz satiksmi (tajā skaitā gājēju un velosatiksmi), gaisa kvalitāti, radīto troksni un pilsētas fragmentāciju ietvert arī projekti – Brīvības ielas dublieris, Austruma maģistrāle, to savienojoša ā viadukta sistēma, kā arī dzīvojamo māju komplekss "Ķeizarmeža krasti" Ezermalas ielā 30.


Sekojoši jautājumi apskatāmi IVN ietvaros saistībā iepriekšminētajām būviecerēm:

 • Transporta infrastruktūras, tai skaitā pilsētas ielu un sabiedriskā transporta kapacitāte un jaunradītās satiksmes ietekme uz gājēju iespējām, velosatiksmi, apkārtējām apkaimēm, tai skaitā blakusesošajām dzīvojamām apkaimēm Čiekurkalnu un Mežaparku.
 • Gaisa kvalitātes izmaiņas un to ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību esošajās apkaimēs un plānotajos apbūves projektos saistībā ar stacionāriem (TEC-1) un mobiliem (autotransporta) izmešu avotiem.
 • Applūšanas riska novērtējums jaunās apbūves teritorijās un plānoto applūšanas aizsardzības hidrotehnisko būvju un pazemes autostāvvietu ietekmes novērtējums uz blakusesošajām teritorijām.
 • Pirmsskolu, pamatskolu un vidusskolu infrastruktūras pietiekamība un pieejamība tuvējā apkaimē.
 • Sociālo, rekreācijas un ārstniecības iestāžu pietiekamība un pieejamība tuvējā apkaimē;
 • Vēsturiskais piesārņojums un to ietekme;
 • Paredzētā apbūves blīvuma un tehnisko risinājumu ietekme uz iespējām nodrošināt teritorijas ar zaļajām zonām - pārsvarā apzaļumojums plānots uz autostāvvietu jumtiem;
 • u.c., tai skaitā paredzamais trokšņa līmenis.


Paldies par uzmanību un ceram uz pozitīvu atbildi un Jūsu iesaisti kvalitatīvas jaunā apbūves centra veidošanā Mežaparkā, Rīgā.
Patiesā cieņā,
Kristīne Āboliņa
Mežaparka attīstības biedrības Valdes priekšsēdētāja

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)