Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Par detālplānojumu Kokneses prospektā 1A jeb bijušajā armijas teritorijā – Jaunais Mežaparks

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajām centru apbūves prasībām, radot priekšnoteikumus plānojamās teritorijas attīstībai.

Detālplānojuma 1.posma sabiedriskā apspriešana ilgst no 03.05.2007. līdz 01.06.2007. Detālplānojuma izstrādātājs ir arhitektu birojs SIA „Nams”. Izstrādes vadītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, kā arī Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā. Par Rīgas teritorijas plānojumu, attīstības programmu un citiem attīstības dokumentiem interesēties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Par detālplānojuma izstrādes materiāliem interesēties pie izstrādātāja SIA „Nams” Blaumaņa ielā 9-14, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67242137.

Aptaujas anketas prasīt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, tālrunis informācijai: 67012850 vai arī izstrādātājam SIA „Nams”, Blaumaņa ielā 9-14, Rīgā, LV-1011, tālrunis informācijai 67242137. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 1.jūnijam.

Projekta sabiedriskā apspriešana notiks 09.05.2007. no plkst. 15.30 līdz 16.00 arhitektu biroja SIA "Nams" telpās, Rīgā, Palasta ielā 7.

Oficiālo informāciju par šī projekta sabiedrisko apspriešanu varat iegūt internetā: http://www.rdpad.lv/topicality/deliberative/article.php?id=79607. Atsauksmes anketu varat iegūt internetā minētajā adresē vai arī pie Mežaparka Attīstības biedrības jaunumu dēļa pastā, Kokneses pr.15.

1 komentārs:

Mežaparks teica...

Izvilkums no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (pilnībā apskatāmi mājas lapā http://www.rdpad.lv/rpap/ 3.2. punktā)

7.4.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos centru apbūves teritorija (C) nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes, būvju vai to daļu izmantošanas veids ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām funkcijām (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī tirdzniecības un pakalpojumu objekti), arī dzīvojamo funkciju, izslēdzot ražošanas funkcijas. Centru apbūves teritorija ietver Rīgas vēsturisko centru, jauno Rīgas centru Pārdaugavā, jauno centru attīstības teritorijas un vietējos centrus.
7.4.2. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta centru apbūvei (C), ir:
7.4.2.1. darījumu iestāde,
7.4.2.2. tirdzniecības un pakalpojumu objekts,
7.4.2.3. (speciāla) izglītības iestāde,
7.4.2.4. pārvaldes iestāde,
7.4.2.5. kultūras iestāde,
7.4.2.6. zinātnes iestāde,
7.4.2.7. sporta būve,
7.4.2.8. apstādījumi,
7.4.2.9. degvielas uzpildes stacija,
7.4.2.10. dzīvoklis kā palīgizmantošana,
7.4.2.11. individuālais darbs,
7.4.2.12. daudzstāvu daudzdzīvokļu nams,
7.4.2.13. bērnu pirmsskolas iestāde,
7.4.2.14. ārstniecības iestāde,
7.4.2.15. sociālās aprūpes iestāde.
7.4.3. Zemes gabala maksimālā apbūves intensitāte:
7.4.3.1. nedrīkst pārsniegt 500%, bet paaugstināta apbūves stāvu skaita gadījumā drīkst būt lielāka, atbilstoši detālplānojumam.
7.4.3.2. Jauno centru attīstības teritoriju detālplānojumi var noteikt arī minimālo apbūves intensitāti, lai novērstu teritoriju ekstensīvu izmantošanu, kā arī paredzēt apbūves veikšanu pabeigtā formā (vienlaicīgi, bez dalīšanas posmos).
7.4.4. Zemes gabala minimālā brīvā teritorija 10%, bet paaugstināta apbūves stāvu skaita gadījumā brīvās teritorijas rādītāju nosaka Rīgas pilsētas Būvvalde ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai detālplānojumu.
7.4.5. Maksimālais stāvu skaits:
7.4.5.1. Saskaņā ar „Apbūves stāvu skaita plānā” norādīto, ja atļautās izmantošanas stāvu skaits nav ierobežots ar būvnormatīviem. Lielāks stāvu skaits pieļaujams, ja tāds noteikts ar detālplānojumu vai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.6. punktu.
7.4.5.2. Jaunajās centra attīstības teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar perspektīvā plānojuma struktūru, augstākais ar detālplānojumu pieļaujamais stāvu skaits nav ierobežots, bet vietējos centros maksimālais stāvu skaits noteikts saskaņā ar „Apbūves stāvu skaita plānā” norādīto. (Bēniņus ieskaita stāvu skaitā, ja tos izmanto kādai atļautajai izmantošanai.)
7.4.6. Priekšpagalmi izmantojami saskaņā ar šo noteikumu 4.12.3. punktu.
7.4.7. Citi noteikumi:
7.4.7.1. Centru apbūves teritorijās dzīvojamā funkcija jāparedz ne mazāk par 30% un ne vairāk par 70% no kopējā stāvu platības apjoma.
7.4.7.2. Paredzot atsevišķu daudzstāvu daudzdzīvokļu namu būvniecību centru apbūves teritorijā, jāievēro dzīvojamās teritorijas daudzstāvu daudzdzīvokļu namu atļautās izmantošanas attiecīgie noteikumi.
7.4.7.3. Dzīvoklis kā palīgizmantošana:
7.4.7.3.1. Papildus 7.4. punkta iepriekšējiem noteikumiem – uz dzīvokli attiecas noteikums, ka katram dzīvoklim jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām ēkas izmantošanām.

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)