Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Mežaparka iedzīvotāju vēstule saistībā ar Kokneses pr. 2

Vēstule tiks iesniegta zemāk minētajām amatpersonām ar apkaimes iedzīvotāju parakstiem. Atsevišķu oficiālu vēstuli gatavo un iesniegs arī Mežaparka Attīstības biedrība.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Direktoram Pēterim Strancim

Pilsētplānošanas pārvaldes
Detālplānu nodaļas vadītājai
Ilzei Purmalei


Iesniegums.

Rīgā, 2007.gada 14.decembrī


Sakarā ar izsludināto Zemesgabala Kokneses prospektā 2 (Kadastra Nr.01000840101), Rīgā un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, iepazināmies ar detālplānojumu, kurš minētajā teritorijā pieļauj 18-24 stāvu celtnes būvniecību.

Kategoriski iebilstam pret šādas celtnes būvniecību, ņemot vērā, ka visapkārt atrodas ēkas, kuru stāvu skaits nepārsniedz 12.
Mēs uzskatam, ka iedzīvotājiem tiks nodrošināti pienācīgi dzīves apstākļi, ja turpmāko jaunbūvju stāvu skaits šajā apkārtnē nepārsniegs 5.
(Atsauce uz Rīgas attīstības plāna vispārējo mērķi, kas ir „sekmēt Rīgas ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot visaugstāko iespējamo dzīves kvalitāti visiem cilvēkiem, kas Rīgā dzīvo, strādā, investē vai vienkārši to apmeklē”.)

Savus iebildumus pamatojam ar to, ka
1) Celtne, augstāka par 12stāviem, izjauks plānoto M.Ķempes ielas ēku savstarpējo kompozīciju, kā arī pilnībā likvidēs tai līdzās vēl atlikušo zaļo teritoriju, kas ir galvenā Mežaparka rajona prioritāte un tā dzīvojamo platību augstās vērtības galvenais nosacījums. Augstākminētais pamatojums ir vēl jo vairāk saistošs tāpēc, ka M. Ķempes ielas rajons robežojas ar Kultūras pieminekļu apbūves un aizsardzības teritoriju.
2) Mums nav saprotama pilsētas attīstības plāna veidotāju ieinteresētība tik liela iedzīvotāju skaita, kas paredzams celtnei, augstākai par 12stāviem, koncentrācijā nelielajā M.Ķempes ielas un Kokneses prospekta krustojuma teritorijā, bez nepieciešamās infrastruktūras (skolas, bērnudārzi, veikali) nodrošināšanas un iespējām paplašināt M.Ķempes ielu.
Turklāt, iespējamā jaukta dzīvojamā un darījumu būve situāciju sarežģītu vēl vairāk, jo tad cilvēku, arī transporta plūsma būtu vēl blīvāka un intensīvāka.
3) Izstrādājot detālplānojumu, pieprasām izvērtēt gan paredzamo trokšņu līmeni, gan gaisa kvalitātes iespējamās izmaiņas un to ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību jau sākot ar apbūves uzsākšanu.
4) Kategoriski pieprasām zemesgabalā saglabāt visus pieaugušos kokus, kuru diametrs sasniedz vismaz 15cm, zaļās zonas izveidei.
5) Pieprasām izvērtēt hidroloģiskā režīma izmaiņas šinī rajonā, sakarā ar daļēji aizbērto Mailes upītes gultni. Mākslīgi paaugstinot grunts līmeni un aizberot zemesgabalā jau dabīgi izveidojušos ūdenskrātuvi (koku ieskāvumā), varētu tikt apdraudēta apkārtējo ēku -M.Ķempes1; 3; 5 un Kokneses prospekta 4 -pamatu un ceļu stabilitāte.
6) M.Ķempes ielas noslogotības dēļ, piebraucamos ceļus iespējamajai būvei būtu jāplāno no Kokneses prospekta puses.
P.S. Padomju laikā projektētajiem un būvētajiem M.Ķempes ielas daudzstāvu namiem nav savu pazemes automašīnu novietņu, tāpēc iedzīvotājiem jau šobrīd ir problemātiski atrast stāvvietu savas automašīnas novietošanai.
Tātad, atklātās autostāvvietas nav plānojamas M.Ķempes1 tuvumā, tās veidojamas aiz plānotās būves, virzienā uz Ķīšezera ielas pusi. Savukārt, līdz ar jaunu pazemes autostāvvietu veidošanu, nepieciešams to ietekmes novērtējums uz blakus esošajām teritorijām.
7) Augstceltne, kas tik tuvu atrastos apkārtējām 12 stāvu dzīvojamām mājām, nopietni ietekmētu iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, jo tiktu apdraudētas cilvēku tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kā arī nopietni apdraudēta tiktu nepieciešamā insolācija ne tikai M.Ķempes 1, M.Ķempes 3 un Kokneses prospekta 4 iedzīvotājiem, bet arī pašas plānotās jaunceltnes iedzīvotājiem (Atsauce uz Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.panta 8.punktu „Attālumi starp ēkām un būvēm”).

No savas puses ierosinām zemes gabala īpašniekam, SIA „Mežaparka prestižs”, ieguldīt ilgtermiņā un minētajā zemesgabalā uzcelt pārtikas (un citu) preču veikalu. Ņemot vērā gan nākotnē paredzētos vērienīgos būvprojektus, gan to, ka visā apkaimē nav neviena pārtikas preču veikala, šādam biznesa projektam būtu labs noiets.

Apelējot pie Teritorijas plānošanas likuma 3.panta „Teritorijas plānošanas principi”, kas paredz nodrošināt esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu, interešu saskaņotības un atklātības (sabiedrības iesaistīšanas) principu, lūdzam Jūsu atbalstu iecerētā projekta ierobežošanā, kā arī sagaidām atbildi likumā noteiktajā kārtībā.Ar cieņu,

Mežaparka iedzīvotāji

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)