Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Kas jāzina Mežparcniekiem par nekustamā īpašuma nodokli


Kas un kā aprēķina nekustamā īpašuma nodokli Rīgā
Nekustamā īpašuma nodokli par zemi un, sākot ar 2007. gada 1. janvāri, - par ēkām aprēķina Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads, un nekustamā īpašuma nodokļa likme 2007. gadā ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Savukārt no 2008. gada 1. janvāra likme ir 1,0 procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

No 2011. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodokļa likme būs 0,4 procenti (pamatlikme) no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Pašvaldība savā administratīvajā teritorijā varēs noteikt papildlikmi, kas nepārsniedz 0,6 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, izdodot saistošos noteikumus līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim.

Savukārt pārejas noteikumi nosaka, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir nemainīgs, atsevišķi par katru zemes vienību un katru ēku 2008., 2009. un 2010. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

Aprēķināto nodokļa summu kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde paziņo līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu maksātājam vai viņa pilnvarniekam uz deklarēto dzīvesvietas vai citu norādīto adresi. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi.

Atvieglojumi
Personām, kurām ar Rīgas priekšpilsētas rajona Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgā statuss, atvieglojumi piešķirami 90% apjomā, maznodrošinātām personām - 70% apjomā, personām par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tiek saglabātas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem, - 50% apjomā.

Atvieglojumi 25% apjomā piešķirami arī personām par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tiek saglabātas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem.

Atlaides tiek piemērotas arī vientuļiem pensionāriem un vientuļiem pirmās vai otrās grupas invalīdiem 90% apmērā. Pensionāriem un pirmās vai otrās grupas invalīdiem, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir pirmās vai otrās grupas invalīds vai pensionārs, atlaides pienākas 70% apmērā.

Pensionāriem un pirmās vai otrās grupas invalīdiem, kuriem ir pilngadīgi bērni un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta tikai ar vienu personu, kura ir pirmās vai otrās grupas invalīds vai pensionārs, atlaides pienākas 50% apmērā, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par zemi, kas ir šo personu īpašumā vai tiesiskā valdījumā mazāk nekā piecus gadus, ja zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā, - 25% apmērā.

Šīm iedzīvotāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par zemi ar šādiem nosacījumiem: nekustamā īpašuma adrese ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, personai tas ir vienīgais īpašumā vai valdījumā esošais nekustamais īpašums, un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Par zemi, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir zemes vienībai vai tās daļai, kas nav lielāka par 1500 kvadrātmetriem.
Bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 850
Elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv

Sava nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību iedzīvotāji var uzzināt Valsts zemes dienestā.

Informācija sagatavota, izmantojot Rīgas domes materiālus.
MAB avīze "Mežaparks - Pirmā dārzu pilsēta Eiropā" 19./20. laidiens, Rīga 2007. g., decembrī

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)