Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Par Mežaparka Sākumskolas Reorganizāciju. VĒSTULE Rīgas domei

 Rīgas Domei
2009.gada 27.jūlijā Nr. V-8
Rīgā

Par sākumskolu reorganizāciju

Augsti godājamie deputāti un ļoti cienījamās deputātes, 
cienījamie ierēdņi un lēmumu sagatavotāji!

Mežaparka Attīstības biedrība aicina Rīgas domi pirms lēmuma pieņemšanas par „mazo” un „nepilno” skolu reorganizāciju:
1. Konsultēties ar šajā jautājumā iesaistītajām pusēm un 
2. Apsvērt šo jautājumu ilgtermiņa un vispusīgākā skatījumā.

Kā Mežaparka apkaimes iedzīvotāju sabiedriskā organizācija gribam uzsvērt, ka reorganizējamo skolu sarakstā iekļautajai Mežaparka sākumskolai ir ļoti būtiska nozīme vietējās APKAIMES dzīvotspējas nodrošināšanā, ne tikai dodot iespējas bērniem līdz 7.klasei mācīties savā apkaimē, tādējādi:

a) nodrošinot DROŠU un pazīstamu vidi bērniem un skolas apkaimei;
b) nodrošinot VESELĪGU vidi mācībām un atpūtai pēc skolas izcilajā Mežaparka apkaimē (piedāvātā alternatīva - J.Poruka vidusskola ir perspektīvā Brīvības ielas dubliera tiešā tuvumā, tur gaisa piesārņojums un troksnis pēc stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma datiem PĀRSNIEGS veselībai pieļaujamās normas);
c) audzinot konkrētai vietai piesaistītus un ATBILDĪGUS jauniešus un Rīgas iedzīvotājus (Mežaparka sākumskolas audzēkņi un absolventi ir vieni no aktīvākajiem Mežaparka rudens svētku organizātoriem) – patriotisms sākas no vietējās apkaimes;
d) neveicinot satiksmes satrēgumus Rīgā, kuros ievērojama daļa ir tieši dēļ bērnu vešanas uz skolu un mājup (vairākums Mežaparka sākumskolas skolēnu katru dienu uz skolu un mājup dodas ar kājām);
d) mudinot bērnus domāt par vidi sev apkārt un plašāk savā un ģimenes dzīvesveidā – Mežaparka sākumskola ir starptautiskā Ekoskola un tai ir piešķirts starptautiskais Zaļais karogs;
e) sagatavojot skolniekus izcilam startam uz Rīgas ģimnāzijām (2008.gadā Rīgas 1. ģimnāzijā tika procentuāli vairāk no Mežaparka sākumskolas startējušie nekā no V.Zālīša pamatskolas);
bet arī, un kas ir tikpat svarīgi, skola ir vietējās sabiedriskās dzīves centrs:
f) tā ir stabila un simboliska Mežaparka Attīstības biedrības juridiskā adrese;
g) tā ir atvērta publiskā telpa Mežaparka iedzīvotājiem dažādos svētkos – tirdziņi, koncerti utt.,
h) tā ir praktiski neaizvietojama sapulcēšanās vieta dažādās sabiedriskās apspriedēs un biedrības kopsapulcēs;
i) tā veido apkaimes iedzīvotāju kopienu – caur bērniem iepazīstās dažādas Mežaparka ģimenes.

Pēdējie uzskaitītie punkti ir Rīgas domes Apkaimju projekta svarīgi mērķi, sākumskolas likvidācija būtu klajā pretrunā ar paredzēto uzsvaru uz kvalitatīvu apkaimju attīstību kā Rīgas attīstības pamatu (Rīgas Attīstības plāns 2006.-2018.).

Vēlamies Rīgas domes atbildi, kādā veidā pēc sākumskolas reorganizācijas vismaz tikpat labi tiks nodrošinātas augstākminētās lietas, vai arī kādēļ Rīgas domes skatījumā tās var tikt atsvērtas ar pāris reorganizācijā ietaupītiem latiem. 

Mežaparka sākumskolas dibināšana bija viens no pirmajiem soļiem pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, tās paplašināšana no 4 klašu uz 6 klašu skolu ir notikusi ilgi, mērķtiecīgi un, sadarbojoties skolai un iedzīvotājiem, tādējādi skolas sasteigtā un nepārdomātā reorganizācija ne tikai iznīcinātu ilga darba rezultātus, bet arī izjauktu ļoti daudzu ģimeņu darba un laika plānošanu un nākotnes plānus attiecībā uz bērnu izglītību. Turklāt krīzei un finansu trūkumam ir jābūt pārejošai parādībai, savukārt ar sākumskolas likvidēšanu apkaimē tiek pateikts, ka neceram uz finansu un demogrāfiskās situācijas uzlabošanos pilsētā un valstī. Ilgākā perpektīvā vietējās sākumskolas neesamība liks padomāt par labākas un ar izglītības iespējām nodrošinātākas dzīvesvietas izvēli jaunām, turīgām ģimenēm, kurām Mežaparks līdz šim bija piemērots.

Uzskatām, ka finansu trūkums skolām daļēji ir izglītības sistēmas prasību radīts. Acīmredzami skola ir pārslogota ar birokrātisku slogu, ja sākumskolā ar 6 klasēm ir nepieciešams pilnas slodzes direktors un mācību pārzinis, kuri kārto administratīvās un 

sabiedriskās lietas, bet nepasniedz mācību priekšmetus. Absurdi, ka arī mazajām skolām ir uzliktas prasības, kas faktiski liedz vienam skolotājam pasniegt vairākus mācību priekšmetus. Risinājumi šai problēmai ir jāmeklē izglītības sistēmā, nevis jānoliek uz pašvaldības pleciem un tālāk uz ģimeņu pleciem. Aicinām Rīgas domi sadarbībā ar citām pašvaldībām šiem jautājumiem rast risinājumus Izglītības un zinātnes ministrijā, nevis likvidēt bērniem un apkaimēm tik draudzīgās mazās skolas.

Jautājums, uz kuru īpaši vēlamies saņemt paskaidrojumu, ir: kādēļ Rīgas domes jaunais sasaukums, kuram prioritāte ir sociālās lietas, uzskata par pieņemamu likvidēt skolas, nevis apturēt jaunas būvniecības, piemēram, kaut viena lielceļa būvniecību krīzes laikā? Kādi ir finansiālie ieguvumi un blakusefekti no skolu reorganizācijas salīdzinājumā ar kāda lielceļa plānošanas vai būvniecības apturēšanu?

Uzskatām, ka Mežaparka sākumskolas paredzētajā reorganizācijā piedāvātā alternatīva - J.Poruka vidusskola vai cita skola tikpat tālu no Mežaparka nebūs pievilcīgs mērķis vecākiem, kur sūtīt savus bērnus, un tādējādi šī skolu reorganizācija ne tikai izjauks apkaimes pamatus, bet arī nesasniegs savus plānotos mērķus, radot tālāku sajukumu Rīgas izglītības piedāvājumā.

Mežaparka Attīstības biedrība labprāt sniegtu arī citus risinājumus Mežaparka sākumskolas racionālai un sekmīgai attīstībai Rīgas dzīves vides kvalitātes uzlabošanai, un ceram uz konstruktīvu un sekmīgu dialogu un sadarbību šajā jautājumā.

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)