Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Mežaparka Attīstības Biedrība iesniedz vēstuli Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšniekam Ilmāram Ziedoņa kungam


Nr. 11-26

Rīgā
2011. gada 14. decembrī.

Ilmāram Ziedoņa kungam
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšniekam
Terēzes iela 5, Rīga
LV-1012

Priekšlikumi Rīgas domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību 2012. gadā Rīgā un Mežaparkā.

Šajās dienās Saeima lemj par 2012. gada valsts budžetu un pavadošo likumprojektu
paketi, tajā skaitā, par grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Saistībā ar
šajā likumā paredzēto sniedzam konkrētus piemērus par nekustamā īpašuma nodokļiem
tikai piemājas zemei (neskaitot ēkas) dažām ģimenēm (kopumā šādu ģimeņu ir vairāk kā
400) Mežaparkā:Zemes gabala kadastrālā vērtībaFaktiskais nodoklis parzemi 2011. gadāNodoklis par zemi1.5%
(iespējams 2012. gadā
Nodoklis par zemi 3%
(iespējams 2013. gadā)
LVLLVLLVLLVL
S ģimene Glika ielā75 0325501 1252 251
M ģimene Gatartas ielā89 7966151 3472 694
B ģimene Bernātu ielā107 0527381 6063 212
K ģimene Ernsta Bergmaņa ielā96 5546671 4482 897


No tabulas redzams, ka pie likmes 1.5% nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā
divkāršojas, bet pie likmes 3% - četrkāršojas, un kļūst nesamaksājams pensionāram,
ārstam, universitātes pasniedzējam, policistam, skolotājam, pastniekam, medicīnas māsai
un praktiski jebkuras profesijas pārstāvim, kādu Mežaparkā dzīvo ne mazums. Vai ir
lietderīgi tik milzīgu nodokļu slogu uzlikt nelielai saujiņai ļaužu, kas vēsturiski vai
pēc pašu izvēles izvēlējušies dzīvot Mežaparkā? Kāds labums gremdēt iesakņojušās
ģimenes, dzīt ārā no ierastām dzīves vietām? Vai vēlamies veidot Rīgu kā
kādu „geto” sistēmu, kur pastāvēs izteikti "nabago" un "bagāto" rajoni? Ir pieejami
pētījumi un speciālistu pieredze rāda, ka, ja pastāv geto sistēma, integrēt iedzīvotājus
kļūst neiespējami, un šādā vidē zūd sabiedrības kopības apziņa, uzplaukst noziedzība un
citas sociālas problēmas.

Mēs - Mežaparka iedzīvotāji, kļūstam piederīgi tādai atsevišķai valsts teritorijai, kuras
iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs, tomēr vienlaicīgi
mums nav iespējas savus zemes gabalus sadalīt, uzcelt lielākas ēkas, vairāk ēku vai
kā citādi iegūt līdzekļus paaugstināto nodokļu nomaksai. Valsts mums ir uzlikusi par

pienākumu par saviem līdzekļiem saglabāt un uzturēt šo kultūras mantojumu, tomēr mūsu
mājām piekrītošo lielo zemes gabalu dēļ mūsu nodokļu slogs arvien palielinās un draud
kļūt nepanesams.

Tā kā likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzēts sekojošais:

1) "3.1 pants. Pašvaldībām deleģētās tiesības nodokļa likmes noteikšanā

2) Pašvaldībām ir tiesības, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim pieņemot saistošos
noteikumus, noteikt nodokļa likmi:
1) no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; …”

3) "40. Līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par
2012.gadu, pašvaldībām, pieņemot domes lēmumu, ir tiesības 2012.gadā
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt
nodokļa apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī noteikt šī pieauguma
ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.”

tādēļ -

-

lai mazinātu ekonomisko un sociālo spriedzi Rīgas iedzīvotājos saistībā ar
izmaiņām ”Likumā par nekustamā īpašuma nodokli” izvirzam sekojošus
priekšlikumus Rīgas domes saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību 2012. gadā:

1) ņemt vērā iedzīvotāju intereses un 2012. gadā saglabāt zemes nodokli Rīgā un
Mežaparkā 2011. gada līmenī;

2)ņemot vērā Mežaparka specifiku (lieli zemes gabali, strikti apbūves
ierobežojumi, papildus pienākumi kultūras mantojuma saglabāšanā un
uzturēšanā) un Mežaparka nozīmi kā tūrisma, izglītības un atpūtas objektam,
piemērot 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (ēkām un zemei) Valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijās ar savrupmāju apbūvi.

3) veikt izvērtējumu (kurā arī mēs – Mežaparka iedzīvotāji, labprāt iesaistītos)
par to, kādas nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2013. gadā un turpmāk būtu
piemērotas Rīgas privātmāju rajoniem, lai saglabātu šo rajonu pieejamību to
esošajiem iedzīvotājiem un dažādu profesiju rīdziniekiem.

Mēs, Mežaparka Attīstības biedrības pārstāvji, labprāt ar Jums tiktos, lai tuvāk pārrunātu
šos jautājumus, kā arī esam gatavi jebkurā laikā organizēt Jūsu tikšanos ar Mežaparka
iedzīvotājiem. Jau iepriekš pateicamies par Jūsu izpratni šī Mežaparka iedzīvotājiem
pašlaik visbūtiskākā jautājuma risināšanā. Ja Jums rodas kādi jautājumi vai priekšlikumi,
lūdzu zvanīt Mežaparka Attīstības biedrības pārstāvei Līgai Puriņai pa tālruni 29450951,
vai Andim Zīlānam pa tālruņiem 67518014 un 28390057.

Patiesā cieņā,

Kristīne Āboliņa
Mežaparka Attīstības biedrības Valdes priekšsēdētāja

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)