Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Mežaparka Attīstības Biedrības par nekustamā īpašuma nodokli (turpinājums)Valdim Dombrovska kungam
Ministru Prezidentam

Andrim Vilka kungam
Finanšu Ministram

Jurim Stinkas kungam
Finanšu Ministrijas Valsts Sekretāra vietniekam nodokļu politikas jautājumos

Astrai Kaļānes kundzei
Finanšu Ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktorei

Kopija: Mežaparka Attīstības Biedrības biedriem, Mežaparka iedzīvotājiem

Labdien!

Vispirms paldies Astrai Kaļānes kundzei par ļoti savlaicīgo atbildi uz Mežaparka Attīstības Biedrības 15. novembra e-pastu par nekustamā īpašuma nodokli.

Saeimas mājas lapā iepazināmies ar Ministru kabineta piektdien, 02.12.2011. iesniegto likumprojektu Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kurš ietilpst 2012. gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketē, un tā Anotāciju.

Mežaparka privātmāju un zemes īpašniekiem patīkamu jaunumu likumprojektā nav – viss palicis tāpat kā bija izlemts jau pavasarī pie iepriekšējās Valdības un Saeimas - tas ir, kā jau toreiz bija ieplānojusi ar Ministru prezidenta 2011.gada 17.februāra rīkojumu Nr.53 “Par darba grupu” izveidotā darba grupa. Redzams, ka darba grupas toreizējais viedoklis galu galā materializējās šīs darba grupas Informatīvajā ziņojumā un sekojoši likumprojektā.

Lai Jums būtu skaidrāks ieskats, kādas summas būs jāmaksā Mežaparka dzīvojamā rajona iedzīvotājiem, sniedzam konkrētus piemērus par gaidāmiem nekustamā īpašuma nodokļiem tikai zemei Mežaparkā:


Zemes gabala kadastrālā vērtība
Faktiskais nodoklis par zemi 2011. gadā
Nodoklis par zemi 1.5%
(iespējams 2012. gadā
Nodoklis par zemi 3%
(iespējams 2013. gadā)

LVL
LVL
LVL
LVL
S ģimene Glika ielā
75 032
550
1 125
2 251
M ģimene Gatartas ielā
89 796
615
1 347
2 694
B ģimene Bernātu ielā
107 052
738
1 606
3 212
K ģimene Ernsta Bergmaņa ielā
96 554
667
1 448
2 897

Vilšanos likumprojektā izraisa sekojošas lietas:

1) Par likumprojekta mērķa grupu Anotācijā netiek uzskatīti nodokļu maksātāji – privātmāju un tām piekrītošas zemes īpašnieki Rīgā (piemēram, Mežaparkā, par ko turpmāk atsevišķi), kur zemei ir augsta kadastrālā vērtība, kaut arī tieši šie nodokļu maksātāji visvairāk tiks skarti no Valdības plānotām izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklī. Tieši ierobežojuma atcēlums nodokļa pieaugumam [zemei] došot valsts budžetā pozitīvu „ietekmi uz 2012.gadu – 3 513,4 tūkst. latu, uz 2013.gadu – 10 513,4 tūkst. latu”, kamēr pozitīvā ietekme no izmaiņām attiecībā uz palīgēkām, reliģiskām organizācijām un inženierbūvēm būšot vien 486,6 tūkstoši latu 2012. gadā (par sekojošiem gadiem informācija Anotācijā netiek sniegta). Tātad, 88% (2012. gadā) un 75% (2013. gadā) no nekustamā īpašuma nodokļa papildus ieņēmumiem valsts budžetā tikšot gūti tieši no šī nodokļa paaugstinājuma, atceļot tā pieauguma ierobežojumus un nododot pilnas lemttiesības pašvaldībām, bet par iedzīvotāju grupām, kurām šis milzīgais papildus nodoklis būs jāsamaksā, šis slogs jānes, Anotācijā vispār netiek runāts! Mūsu (Mežaparka Attīstības Biedrības) rīcībā nav informācijas par Mežaparka iedzīvotāju maksātspēju, kamēr Valdības rīcībā ir visplašākās datu bāzes un nesalīdzināmi administratīvi resursi, bet sarūgtina tas, ka Valdība attiecīgu analīzi un izvērtējumu nav veikusi. Nav veikti saistītie politikas ietekmes pētījumi un novērtējumi, kaut arī Mežaparka Attīstības Biedrība aicināja tādus veikt, skatīt mūsu 01.06.2011. vēstuli nr. 11-7 Valdim Dombrovskim, Ministru Prezidentam, Andrim Vilkam, Finanšu Ministram, Jurim Stinkam, Finanšu Ministrijas Valsts sekretāra vietniekam nodokļu politikas jautājumos. Iedzīvotāju maksātspējas pētījumus Valdībai būtu bijis vienkārši veikt, izmantojot valsts rīcībā esošās datu bāzes par zemes kadastrālām vērtībām, īpašumtiesībām, iedzīvotāju deklarētām dzīvesvietām un ieņēmumiem.

2) Uzskatām, ka, lai arī ir pamats Valdības argumentācijai par visu lemttiesību nekustamā īpašuma nodokļa jomā nodošanu pašvaldībām, tomēr vajag ievērtēt īpašus gadījumus, kur tieši valsts (nevis pašvaldība) ir ievērojami ierobežojusi privātīpašnieku tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu. Piemēram, Mežaparka dzīvojamais rajons, ko ietver Meža prospekts - Ķīšezera krasts -Sudrabu Edžus iela - E.Glika iela - Stendera iela - Visbijas prospekts - Inčukalna iela, ir apstiprināts kā Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Mežaparks (pieminekļa numurs Nr.7444) ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128. Rīgas attīstības plānā 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem ietvertie Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka šādus apbūves ierobežojumus:
„400.1. minimālā jaunveidojama zemesgabala platība ir 1800 m2 vai kvartālā
iedibinātā zemesgabala platība;
400.2. maksimālais apbūves stāvu skaits ir 3 stāvi, bet būves augstums ne
augstāks par 12 m;
400.3. saglabā esošo vēsturisko apbūves mērogu un raksturu;
400.4. saglabā esošo vēsturisko ielu tīklu;
400.5. maksimālā zemesgabala apbūves intensitāte ir 20%, bet minimālais
brīvās teritorijas rādītājs – 400%;
400.8. uz zemesgabala var būt viena māja un viena ēka palīgizmantošanai.”

Tādējādi mēs - Mežaparka iedzīvotāji, kļūstam piederīgi tādai atsevišķai valsts teritorijai, kuras iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs, tomēr vienlaicīgi mums nav iespējas savus zemes gabalus sadalīt, uzcelt lielākas ēkas, vairāk ēku vai kā citādi iegūt līdzekļus paaugstināto nodokļu nomaksai. Valsts mums ir uzlikusi par pienākumu par saviem līdzekļiem saglabāt un uzturēt šo kultūras mantojumu, tomēr mūsu mājām piekrītošo lielo zemes gabalu dēļ mūsu nodokļu slogs arvien palielinās un draud kļūt nepanesams. Mūsuprāt, būtu taisnīgi un ir nepieciešams ar likumu noteikt vismaz 50% atlaidi nodoklim par ēkām un zemi, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās.

Astra Kaļānes kundze savā e-pastā norādīja, ka neesot lietderīgi diskutēt par šiem jautājumiem ar Valdības un Finanšu Ministrijas pārstāvjiem, acīmredzot, uzskatot, ka galīgie lēmumi jau pieņemti. Tomēr vēlējāmies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka nekustamā īpašuma nodokļa jautājumi no dienaskārtības nepazudīs un it sevišķi saasināsies pēc tam, kad iedzīvotāji būs saņēmuši nodokļa paziņojumus par 2012. gadu.

Ar cieņu,
Līga Puriņa
Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve,
biedrības 19.03.2011. kopsapulcē ievēlēta pārstāvēt biedrību nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
t. 29450951


 


Citējot Kaļāne Astra
Labdien,

Atbildot uz Jūs š.g. 15.novembra e-pastu, kas adresēts Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniekam Jurim Stinkam informējam, ka:

1)      Saskaņā ar Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē lemto nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums netiks noteikts likumā, bet 2012. gadā tiks dotas tiesības pašvaldībām pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu vai nepiemērošanu.
2)      Attiecībā uz vēstulē minēto citēto informāciju, ka saskaņā ar minētajām izmaiņām  nekustamā īpašuma nodoklī pašvaldību budžeta ieņēmumi varētu pieaugt par  10,5 miljoniem latu, jānorāda, ka jūsu vēstulē minētais citāts varēja radīt neviennozīmīgu izpratni par situāciju, jo 2012.gadā šādu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu FM nesagaida saistībā ar 1.punktā minēto, jo uzskata, ka pašvaldības 2012.gadā izmantos tām deleģētās tiesības.
3)      FM rīcībā nav tādas informācijas, kas norādītu, ka Rīgas pilsētas dome grasītos neizmantot tām deleģētās tiesības, mūsuprāt,  par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma nepiemērošanu drīzāk varētu lemt tās pašvaldības (galvenokārt lauku), kurās kadastrālā vērtība ir salīdzinoši neliela.
Attiecībā uz Jūsu ierosinājumu tikties, gribam norādīt, ka par priekšlikumiem par lielāku tiesību deleģēšanu pašvaldībām lēma gan ar Ministru prezidenta 2011.gada 17.februāra rīkojumu Nr.53 „Par darba grupu” izveidotā darba grupa, lai sagatavotu priekšlikumus par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā, tai skaitā izvērtējot iespējas šai procesā dot lielākas tiesības pašvaldībām, gan tāds bija Ministru prezidenta uzdevums minētajai darba grupai. Līdz ar to, mūsuprāt, šobrīd varētu nebūt lietderīgi diskutēt ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem par Ministru kabineta konceptuāli pieņemtu lēmumu. Tomēr, saprotot Jūsu bažas, iesakām Jums vērsties Rīgas domē ar aicinājumu skaidrot domes plānoto nekustāmā īpašuma nodokļa politiku attiecībā uz nodokļa pieauguma ierobežojumu piemērošanu 2012. gadā.  
Pielikumā pievienoju Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu.

Ar cieņu,

Astra Kaļāne,
Finanšu ministrijas
Tiešo nodokļu departamenta direktore
 t.67095491

From: Liga Cruz [mailto:ligacruz@inbox.lv]
Sent: Tuesday, November 15, 2011 10:38 PM

Sveicināti!

Mēs - Mežaparka iedzīvotāji un iedzīvotāju interesēs - Mežaparka attīstības biedrības pārstāvji, ar interesi sekojam Valdības sarunām ar Starptautiskiem aizdevējiem un ar satraukumu šodien lasījām ziņu, ka

"FM norāda, ka no kopējās papildu summas 29,1 miljona latu apmērā ieņēmumu daļā 10,5 miljonus latu veido plānotās nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) izmaiņas. No 2012.gada 1.janvāra plānots atcelt 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu, lai gan pašvaldības varēs arī izlemt saglabāt nodokļa pieauguma "griestus"."

Avots: Portāls Delfi

Savā 08.07.2011. vēstulē nr. 4-1-04/ 4393 Jūs mums rakstījāt: "vēlamies uzsvērt, ka nekustamā īpašuma nodokļa reformas mērķis nav saistīts ar ienākumu palielināšanu vai īpašas nodokļu politikas attiecināšanu uz atsevišķām valsts teritorijām." 

Ņemot vērā faktu, ka Valsts pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai Mežaparks raksturīga privātmāju apbūve ar lielu brīvas zemes platību, kas izveidojusies vēsturiski un noteikta saistošos tiesību aktos, mēs - Mežaparka iedzīvotāji, patiešām tomēr varam izrādīties tāda "atsevišķa valsts teritorija", kuras iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs. Mūsu aprēķini rāda, ka atsevišķiem īpašumiem - privātmājām ar zemi, pie likmes 3% gadā, nodokļa slogs var sasniegt pat 8000LVL gadā, kamēr saglabājoties esošai likmei (1.5% gadā par zemi) nodokļa slogs divkāršosies!

Mēs kā tā sabiedrības daļa, uz kuru visvairāk attieksies nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums - jo esam privātmāju un zemes īpašnieki, esam tomēr pilnīgi neinformēti par Valdības un Finanšu ministrijas plāniem attiecībā uz mūsu nākotni. Šie Jūsu plāni mums ir ļoti svarīgi, un pašreizējā mūsu neinformētības pakāpe ir neapmierinoša un biedējoša.

Lūdzam rast iespēju tikties ar Mežaparka attīstības biedrības pārstāvjiem vistuvākajā laikā.


Ar cieņu,
Līga Puriņa
Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve,
biedrības kopsapulcē ievēlēta pārstāvēt biedrību nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos
29450951

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)