Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Gaisa piesārņojums Mežaparkā ar benzolu - kancerogēnu vielu

Godātie kaimiņi – Mežaparka iedzīvotāji!
 
Mēs visi esam saoduši neciešamo smaku, kas pēdējā laikā bieži pārņem Mežaparka apkaimi. 31.05.2012. zvanīju uz Rīgas Domes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļu, kur 1 h ilgā telefona sarunā noskaidroju aptuveni sekojošo:
1.    Smirdošā viela ir benzols, kura nāk no Rīgas Brīvostas teritorijā esošiem naftas produktu pārliešanas termināliem, visticamāk – Mantess, OVI, BLB termināls.
2.    Iedzīvotāju sūdzības ir regulāras, pašlaik ierēdnei „uz galda” sūdzība septiņiem adresātiem ar 600+ parakstiem.
3.    Ierēdne, godīgi sakot, neredz nekādu risinājumu, izņemot atrakstīšanos, jo neesot likumu un tiesību aktu, uz kuru pamata mērīt piesārņojumu, attiecināt to uz konkrētu uzņēmumu, sodīt to.
4.    Ierēdne informē, ka kontrolējošā iestāde ir Lielrīgas Vides reģionālā pārvalde, skat. http://www.vvd.gov.lv/lv/strukturvienibas/lielrigas-rvp/informacija. Šai Vides ministrijas (VARAM) pakļautības iestādei esot drastiski saīsināts finansējums, knapi velkot dzīvību – viens auto uz visu Rīgu utt.
5.    Ierēdne informē, ka ar uzņēmumiem regulāri tiekot veiktas pārrunas, tomēr tie atsakoties veikt investīcijas gaisa piesārņojuma mazināšanai, nodarbinot kvalificētus juristus, kas atspēkojot visus pārmetumus, savukārt Rīgas Brīvostas pārvalde atsakoties uzņemties atbildību, jo esot tikai iznomātājs, kas par nomnieku darbību neatbildot. No jebkādu pasākumu veikšanas atsakoties arī LDZ.
Benzols ir kancerogena viela, tāpēc tai nav nosakāms veselībai nekaitīgs gaisa piesārņojuma līmenis. Tā dabiskā koncentrācija lauku apvidos ir līdz 1µg/m3, bet Eiropas pilsētās robežās no 5-10µg/m3. Benzola gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 5µg/m3. Avots: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/gaiss/ara-gaiss (Veselības inspekcijas mājas lapa)
Pievienoju tabulu no Rīgas Domes mājas lapas. Lūdzu pievērst uzmanību pēdējai kolonnai – tie ir rādījumi no gaisa kvalitātes mērīšanas stacijas Tvaika ielā 44. Redzams, ka benzola piesārņojums regulāri ir virs 5µg/m3, bet 26. maijā bija pat 308.45µg/m3 !!!!
Rīgas Domes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas ierēdne skaidroja, ka cilvēka deguns benzola piesārņojumu sāk uztvert tikai pie koncentrācijas 60µg/m3, tātad, tad, kad norma pārsniegta jau 12 reizes. Tā kā benzola smaka Mežaparka apkaimē jūtama visai bieži, tad katrs pats var iedomāties, cik ārkārtīgi augsts šeit ir gaisa piesārņojuma līmenis.
Piedāvāju sasaukt MAB Valdes atklāto sēdi, veltītu šim jautājumam! Sevišķi ceru uz Valdes locekļu – Vides nozares profesionāļu ieguldījumu – ko mums konkrēti darīt?
Vai turpināsim dažiem alkatīgiem uzņēmējiem mūs indēt? Vai ļausim politiķiem atrakstīties?
Ar cieņu, Līga Puriņa
Pielikumā; Tabula, avots http://mvd.riga.lv/lv/gaiss_sobrid/
 
Benzols (C6H6), µg/m³.  R nav definçts.
_________________________________________________________________________________
 
    Datums  Laiks      Brîvîbas 73  Kr.Valdemâra 18        Tvaika 44
 
2012.05.25  00:00                0             0.00            16.95        (C6H6)
2012.05.25  01:00                0             0.01            15.45        (C6H6)
2012.05.25  02:00                0             0.00             4.24        (C6H6)
2012.05.25  03:00                0             0.00             3.14        (C6H6)
2012.05.25  04:00                0             0.00            10.82        (C6H6)
2012.05.25  05:00                0             0.01             3.08        (C6H6)
2012.05.25  06:00                0             0.01             2.53        (C6H6)
2012.05.25  07:00             8.49             0.00             1.73        (C6H6)
2012.05.25  08:00             9.06             0.01             2.22        (C6H6)
2012.05.25  09:00             7.49             0.01             2.17        (C6H6)
2012.05.25  10:00             5.55             0.00             3.31        (C6H6)
2012.05.25  11:00             7.27             0.00             3.22        (C6H6)
 
2012.05.25  12:00             6.51             0.00             2.55        (C6H6)
2012.05.25  13:00             5.69             0.01             9.98        (C6H6)
2012.05.25  14:00             7.39             0.00             4.56        (C6H6)
2012.05.25  15:00             6.81             0.01            46.13        (C6H6)
2012.05.25  16:00             8.05             0.01                0        (C6H6)
2012.05.25  17:00             9.89             0.00                0        (C6H6)
2012.05.25  18:00                0             0.00                0        (C6H6)
2012.05.25  19:00                0             0.00             7.01        (C6H6)
2012.05.25  20:00                0             0.00             9.64        (C6H6)
2012.05.25  21:00                0             0.01             7.41        (C6H6)
2012.05.25  22:00                0             0.00            10.93        (C6H6)
2012.05.25  23:00                0             0.00            12.68        (C6H6)
 
 
2012.05.26  00:00                0             0.01             5.87        (C6H6)
2012.05.26  01:00                0             0.00            27.49        (C6H6)
2012.05.26  02:00                0             0.01            98.06        (C6H6)
2012.05.26  03:00                0             0.02           308.45        (C6H6)
2012.05.26  04:00                0             0.00           100.78        (C6H6)
2012.05.26  05:00                0             0.00            46.68        (C6H6)
2012.05.26  06:00                0             0.00            62.29        (C6H6)
2012.05.26  07:00                0             0.00            46.12        (C6H6)
2012.05.26  08:00                0             0.00            35.33        (C6H6)
2012.05.26  09:00                0             0.01            48.46        (C6H6)
2012.05.26  10:00                0             0.01            57.09        (C6H6)
2012.05.26  11:00                0             0.00            43.42        (C6H6)
 
2012.05.26  12:00             6.58             0.00            30.40        (C6H6)
2012.05.26  13:00             4.26             0.00            23.46        (C6H6)
2012.05.26  14:00             3.88             0.00            33.64        (C6H6)
2012.05.26  15:00                0             0.00            38.51        (C6H6)
2012.05.26  16:00            10.94             0.00            19.54        (C6H6)
2012.05.26  17:00             8.44             0.00            17.76        (C6H6)
2012.05.26  18:00                0             0.01            17.92        (C6H6)
2012.05.26  19:00                0             0.00            12.44        (C6H6)
2012.05.26  20:00                0             0.00            14.43        (C6H6)
2012.05.26  21:00                0             0.00             8.05        (C6H6)
2012.05.26  22:00                0             0.01            13.85        (C6H6)
2012.05.26  23:00                0             0.01             9.49        (C6H6)
 
 
2012.05.27  00:00                0             0.01             5.96        (C6H6)
2012.05.27  01:00                0             0.00             4.47        (C6H6)
2012.05.27  02:00                0             0.01             4.56        (C6H6)
2012.05.27  03:00                0             0.01             3.83        (C6H6)
2012.05.27  04:00                0             0.00             3.69        (C6H6)
2012.05.27  05:00                0             0.01             4.99        (C6H6)
2012.05.27  06:00                0             0.00             4.16        (C6H6)
2012.05.27  07:00                0             0.00             4.13        (C6H6)
2012.05.27  08:00             5.08             0.01             4.30        (C6H6)
2012.05.27  09:00             5.12             0.00             6.71        (C6H6)
2012.05.27  10:00             5.99             0.00             2.47        (C6H6)
2012.05.27  11:00             6.95             0.00             2.29        (C6H6)
 
2012.05.27  12:00             5.27             0.00             2.33        (C6H6)
2012.05.27  13:00             7.36             0.01             2.29        (C6H6)
2012.05.27  14:00             5.90             0.00             5.14        (C6H6)
2012.05.27  15:00             6.66             0.01             4.89        (C6H6)
2012.05.27  16:00             6.57             0.00             3.91        (C6H6)
2012.05.27  17:00             5.74             0.00             2.39        (C6H6)
2012.05.27  18:00                0             0.00             6.48        (C6H6)
2012.05.27  19:00                0             0.00             9.37        (C6H6)
2012.05.27  20:00                0             0.00             4.70        (C6H6)
2012.05.27  21:00                0             0.00             8.39        (C6H6)
2012.05.27  22:00                0             0.00            10.54        (C6H6)
2012.05.27  23:00                0             0.01            21.43        (C6H6)
 
 
2012.05.28  00:00                0             0.01            17.06        (C6H6)
2012.05.28  01:00                0             0.01            13.44        (C6H6)
2012.05.28  02:00                0             0.00             9.46        (C6H6)
2012.05.28  03:00                0             0.02             9.64        (C6H6)
2012.05.28  04:00                0             0.02             9.53        (C6H6)
2012.05.28  05:00                0             0.01            11.30        (C6H6)
2012.05.28  06:00                0             0.00            14.07        (C6H6)
2012.05.28  07:00             4.29             0.01            12.02        (C6H6)
2012.05.28  08:00             6.47             0.01             8.36        (C6H6)
2012.05.28  09:00             7.35             0.01             4.39        (C6H6)
2012.05.28  10:00             6.02             0.00             3.38        (C6H6)
2012.05.28  11:00             6.82             0.01             2.61        (C6H6)
 
2012.05.28  12:00                0             0.01             9.68        (C6H6)
2012.05.28  13:00             4.35             0.02             4.80        (C6H6)
2012.05.28  14:00             7.28             0.00             3.65        (C6H6)
2012.05.28  15:00             8.78             0.00             6.58        (C6H6)
2012.05.28  16:00             6.60             0.01             9.39        (C6H6)
2012.05.28  17:00             9.39             0.00            15.03        (C6H6)
2012.05.28  18:00                0             0.01            12.84        (C6H6)
2012.05.28  19:00                0             0.01             6.76        (C6H6)
2012.05.28  20:00                0             0.01             9.69        (C6H6)
2012.05.28  21:00                0             0.01            18.38        (C6H6)
2012.05.28  22:00                0             0.01            16.64        (C6H6)
2012.05.28  23:00                0             0.02            14.24        (C6H6)
 
 
2012.05.29  00:00                0             0.00             7.91        (C6H6)
2012.05.29  01:00                0             0.00            13.72        (C6H6)
2012.05.29  02:00                0             0.01             9.30        (C6H6)
2012.05.29  03:00                0             0.00             8.27        (C6H6)
2012.05.29  04:00                0             0.01             8.09        (C6H6)
2012.05.29  05:00                0             0.00             9.36        (C6H6)
2012.05.29  06:00                0             0.00             7.32        (C6H6)
2012.05.29  07:00                0             0.02             8.88        (C6H6)
2012.05.29  08:00                0             0.01             6.95        (C6H6)
2012.05.29  09:00                0             0.01             3.50        (C6H6)
2012.05.29  10:00                0             0.00             4.80        (C6H6)
2012.05.29  11:00                0             0.09             3.92        (C6H6)
 
2012.05.29  12:00                0             0.13             3.97        (C6H6)
2012.05.29  13:00                0             0.26             3.87        (C6H6)
2012.05.29  14:00                0             0.30             5.68        (C6H6)
2012.05.29  15:00                0             0.26             6.87        (C6H6)
2012.05.29  16:00                0             0.45             8.82        (C6H6)
2012.05.29  17:00                0             0.53             1.41        (C6H6)
2012.05.29  18:00                0             0.52             1.41        (C6H6)
2012.05.29  19:00                0             0.80             2.08        (C6H6)
2012.05.29  20:00                0             0.72             1.37        (C6H6)
2012.05.29  21:00                0             0.55             1.28        (C6H6)
2012.05.29  22:00                0             0.50             1.69        (C6H6)
2012.05.29  23:00                0             0.51             2.97        (C6H6)
 
 
2012.05.30  00:00                0             0.18             4.14        (C6H6)
2012.05.30  01:00                0             0.08             2.72        (C6H6)
2012.05.30  02:00                0             0.05             2.37        (C6H6)
2012.05.30  03:00                0             0.05             6.26        (C6H6)
2012.05.30  04:00                0             0.04                0        (C6H6)
2012.05.30  05:00                0             0.04                0        (C6H6)
2012.05.30  06:00                0             0.04                0        (C6H6)
2012.05.30  07:00                0             0.04                0        (C6H6)
2012.05.30  08:00                0             0.05                0        (C6H6)
2012.05.30  09:00                0             0.10                0        (C6H6)
2012.05.30  10:00                0             0.12                0        (C6H6)
2012.05.30  11:00                0             0.15             3.53        (C6H6)
 
2012.05.30  12:00                0             0.14             3.55        (C6H6)
2012.05.30  13:00                0             0.12             3.14        (C6H6)
2012.05.30  14:00             4.30             0.13             1.66        (C6H6)
2012.05.30  15:00                0             0.24             1.89        (C6H6)
2012.05.30  16:00             3.73             0.51             2.95        (C6H6)
2012.05.30  17:00             7.27             0.50             2.85        (C6H6)
2012.05.30  18:00             6.15             0.40             2.23        (C6H6)
2012.05.30  19:00             5.07             0.63             2.89        (C6H6)
2012.05.30  20:00             7.58             0.30             2.32        (C6H6)
2012.05.30  21:00             6.94             0.34             3.45        (C6H6)
2012.05.30  22:00             8.20             0.31             2.97        (C6H6)
2012.05.30  23:00             7.85             0.26             1.72        (C6H6)
 
 
2012.05.31  00:00             7.56             0.12             2.06        (C6H6)
2012.05.31  01:00             6.20             0.07             2.08        (C6H6)
2012.05.31  02:00             6.99             0.06             3.37        (C6H6)
2012.05.31  03:00             5.75             0.04             2.78        (C6H6)
2012.05.31  04:00             6.22             0.07             2.90        (C6H6)
2012.05.31  05:00             5.62             0.13             2.13        (C6H6)
2012.05.31  06:00             5.86             0.26             3.87        (C6H6)
2012.05.31  07:00             6.10             0.29             3.83        (C6H6)
2012.05.31  08:00             7.31             0.22             2.16        (C6H6)
2012.05.31  09:00                0             0.28             2.55        (C6H6)
2012.05.31  10:00                0             0.27             2.31        (C6H6)
2012.05.31  11:00                0             0.35             1.66        (C6H6)
 
2012.05.31  12:00                0             0.25             1.83        (C6H6)
2012.05.31  13:00                0             0.40             3.41        (C6H6)
2012.05.31  14:00                0             0.30             2.27        (C6H6)
2012.05.31  15:00                0             0.36             1.65        (C6H6)
2012.05.31  16:00             6.70             0.53             1.84        (C6H6)
2012.05.31  17:00             6.67             0.59            45.76        (C6H6)
2012.05.31  18:00             8.93             0.53             3.23        (C6H6)
2012.05.31  19:00             6.68             0.86             1.57        (C6H6)
2012.05.31  20:00             7.61             0.48             2.37        (C6H6)
2012.05.31  21:00             7.89             0.52             2.70        (C6H6)
2012.05.31  22:00             8.65             0.64             2.33        (C6H6)
2012.05.31  23:00             7.46             0.56             2.08        (C6H6)
 
 
2012.06.01  00:00             7.54             0.51             3.04        (C6H6)
2012.06.01  01:00             7.40             0.36             2.19        (C6H6)
2012.06.01  02:00             8.33             0.20             1.84        (C6H6)
2012.06.01  03:00             6.70             0.18             1.33        (C6H6)
2012.06.01  04:00             7.83             0.18             1.19        (C6H6)
2012.06.01  05:00             8.51             0.13             1.33        (C6H6)
2012.06.01  06:00             7.30             0.12             1.82        (C6H6)
2012.06.01  07:00             7.52             0.20             1.66        (C6H6)
2012.06.01  08:00             7.09             0.44             1.51        (C6H6)
2012.06.01  09:00             7.25             0.82             0.95        (C6H6)
2012.06.01  10:00             7.29             0.71             1.06        (C6H6)
2012.06.01  11:00             8.26             0.72             0.81        (C6H6)
 
2012.06.01  12:00             6.43             0.98             0.77        (C6H6)
2012.06.01  13:00             6.46             0.93             1.28        (C6H6)
2012.06.01  14:00             7.62             0.60             1.10        (C6H6)
2012.06.01  15:00             8.76             0.70             1.12        (C6H6)
2012.06.01  16:00             7.88             0.93             2.18        (C6H6)
2012.06.01  17:00             7.62             0.64             3.74        (C6H6)
2012.06.01  18:00             7.79             0.77             1.51        (C6H6)
2012.06.01  19:00             6.77             1.17             1.43        (C6H6)
2012.06.01  20:00             4.79             0.92             2.50        (C6H6)
2012.06.01  21:00             7.23             0.57             7.39        (C6H6)
2012.06.01  22:00             6.00             0.24             1.75        (C6H6)
2012.06.01  23:00             7.28             0.24             2.46        (C6H6)
 
 
2012.06.02  00:00             7.92             0.16             2.69        (C6H6)
2012.06.02  01:00             8.19             0.14             3.22        (C6H6)
2012.06.02  02:00             6.39             0.12             3.28        (C6H6)
2012.06.02  03:00             8.31             0.13             2.89        (C6H6)
2012.06.02  04:00             4.21             0.12             4.00        (C6H6)
2012.06.02  05:00             6.51             0.16             4.69        (C6H6)
2012.06.02  06:00             8.12             0.12             3.11        (C6H6)
2012.06.02  07:00             7.05             0.14             3.53        (C6H6)
2012.06.02  08:00             8.71             0.16             2.73        (C6H6)
2012.06.02  09:00             6.64             0.25             2.12        (C6H6)
2012.06.02  10:00             7.73             0.37             2.21        (C6H6)
2012.06.02  11:00             8.18             0.49             2.15        (C6H6)
 
2012.06.02  12:00             8.71             0.35             2.02        (C6H6)
2012.06.02  13:00             8.78             0.40             1.89        (C6H6)
2012.06.02  14:00             7.79             0.65             2.41        (C6H6)
2012.06.02  15:00             6.29             0.44             2.51        (C6H6)
2012.06.02  16:00             7.57             0.73             2.67        (C6H6)
2012.06.02  17:00             7.17             0.40             1.98        (C6H6)
2012.06.02  18:00             8.51             0.28             1.61        (C6H6)
2012.06.02  19:00             6.97             0.36             1.94        (C6H6)
2012.06.02  20:00             8.36             0.27             1.92        (C6H6)
2012.06.02  21:00             8.36             0.44             1.57        (C6H6)
2012.06.02  22:00             7.36             0.44             1.34        (C6H6)
2012.06.02  23:00             8.33             0.36             2.06        (C6H6)
 
 
2012.06.03  00:00             7.72             0.33             2.33        (C6H6)
2012.06.03  01:00             8.35             0.23             1.55        (C6H6)
2012.06.03  02:00             8.55             0.22             2.46        (C6H6)
2012.06.03  03:00             7.86             0.22             2.63        (C6H6)
2012.06.03  04:00             8.03             0.14             1.78        (C6H6)
2012.06.03  05:00             8.18             0.12             3.76        (C6H6)
2012.06.03  06:00             7.71             0.11             2.29        (C6H6)
2012.06.03  07:00             7.91             0.15             1.73        (C6H6)
2012.06.03  08:00             8.28             0.12             1.48        (C6H6)
2012.06.03  09:00             7.69             0.12             1.50        (C6H6)
2012.06.03  10:00             5.96             0.17             1.52        (C6H6)
2012.06.03  11:00             7.27             0.17             2.25        (C6H6)
 
2012.06.03  12:00             4.33             0.12             3.55        (C6H6)
2012.06.03  13:00             7.96             0.21             1.08        (C6H6)
2012.06.03  14:00             8.07             0.13             2.18        (C6H6)
2012.06.03  15:00                0             0.24                0        (C6H6)
________

1 komentārs:

Anonīms teica...

Esmu vairākkārt naktīs, īpaši vējainā laikā saodusi šo smaku pat telpās, kas pirmajā mirklī radīja domas par gāzes noplūdi.

Gaisa piesārņojums - reāls iemesls kadastrālās vērtības un NĪN samazināšanai.

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)