Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

VVD ģenerāldirektore Koļegova: „Es uzņēmējiem lieku saprast – attieksme „peļņa mums, smakas iedzīvotājiem”, nav pieļaujama


Paziņojums presei
Mežaparka Attīstības biedrība, Sarkandaugavas Attīstības biedrība un Vecmīlgrāvja
Attīstības biedrība
Rīgā
27.02.2013.

VVD ģenerāldirektore Koļegova: „Es uzņēmējiem lieku saprast –
attieksme „peļņa mums, smakas iedzīvotājiem”, nav pieļaujama.

26.02.2013. notika tikšanās starp Valsts Vides dienesta (VVD) ģenerāldirektori Ingu
Koļegovu un Mežaparka Attīstības biedrības, Sarkandaugavas Attīstības biedrības un
Vecmīlgrāvja attīstības biedrības pārstāvjiem.

„Es uzņēmējiem lieku saprast – attieksme „peļņa mums, smakas iedzīvotājiem”,
nav pieļaujama. Ostā strādājošiem uzņēmumiem ir jāveic investīcijas tehnoloģijās
un ierīcēs, un jāpanāk tādi uzlabojumi, lai šo uzņēmumu darbība būtu iedzīvotājiem
nekaitīga. Es uzskatu, ka tieši iedzīvotāju un biedrību aktivitātes dod vislielākās
cerības, ka Rīgā vides jautājumi tiks risināti”, tikšanās laikā teica Inga Koļegova,
VVD ģenerāldirektore.

Kā jau ticis ziņots iepriekš, Rīgas Brīvostai piegulošās apkaimes regulāri cieš no
smakām un kaitīgiem izmešiem, kurus rada ostas teritorijā strādājošie uzņēmumi.
Sevišķi neciešama situācija kļuva 2012. gada pavasarī, kad intensīvs, ārkārtīgi
nepatīkams aromāts ieskāva Sarkandaugavu un Mežaparku gandrīz katru dienu.
Pašlaik, pateicoties VVD rīcībai, smaku biežums un intensitāte Sarkandaugavā un
Mežaparkā ir būtiski mazinājušies, tāpēc tikšanās mērķis, pirmkārt, bija iepazīties un
izteikt atzinību Ingai Koļegovai, kas VVD ģenerāldirektores amatu ieņem nesen, par
sasniegtajiem rezultātiem.

Tomēr, kaut arī smakošanas periodi ir retāki, pilnībā pazudušas smakas nav, tāpēc
biedrības vēlējās rast atbildes uz virkni svarīgu jautājumu: Kas ir šī smaka, ko mēs
vēl joprojām regulāri (naktīs, brīvdienās) jūtam un kas atgādina dabasgāzi – formula,
nosaukums? Kas (kurš) ir šīs smakas avots? Kāda ir šīs gaistošās vielas ietekme uz
cilvēka veselību? Vai vainīgie ir atrasti un sodīti? Kad Rīgas iedzīvotāji varēs ar
pārliecību elpot svaigu gaisu?

„Smakas nenozīmē indīgu gāzu mākoni, kurš varētu noindēt iedzīvotājus. Veselības
inspekcijas speciālisti ir izvērtējuši ostas apkārtnē gaisā sastopamo vielu iespējamo
ietekmi uz cilvēku veselību un norādījuši, ka tiešas ietekmes nav. Taču, neskatoties
uz to, mūsu mērķis ir maksimāli samazināt iedzīvotājiem nepatīkamo smaku izplatību
un šim nolūkam šogad plānojam iegādāties speciālu datorprogrammu, kas palīdzēs
mums labāk modelēt un izrēķināt piesārņojošo vielu izkliedes. Mēs jau strādājam un
turpināsim strādāt šajā virzienā.

Rīgas Brīvostas teritorijā strādā daudzi uzņēmumi, kuri veic viena un tā paša tipa
darbības, kuras uz apkārtējo vidi rada vienādu ietekmi. Tāpēc ir jārēķinās, ka pie
nelabvēlīgiem atmosfēras apstākļiem vai uzņēmumu darbības kumulatīvā efekta
dēļ, ar pilnu jaudu strādājot vairākiem vienlaikus, ir iespējama ietekme, ko sajūt
iedzīvotāji. Tā nekad nebūs, ka šajā apkārtnē smakas nebūs nekad un nemaz, jo
uzņēmējdarbības veids ir tāds, kas rada ietekmi. Un arī saskaņā ar normatīvajiem

aktiem, uzņēmumiem ir atļauts radīt smaku, bet ir ierobežojums laikā un smakas
stiprumā. Diemžēl šie MK noteikumi nav izmantojami gadījumos, kad ir sūdzības, tas
ir, operatīvai darbībai. Bet mūsu valstī vismaz kaut kas ir, citām valstīm ir vēl grūtāk,
jo viņiem nav pat šāda regulējuma. Šobrīd kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju tiek strādāts pie normatīvo aktu regulējuma uzlabošanas, kas ļaus
mums labāk kontrolēt uzņēmumus. Taču tas, ko mēs esam panākuši ir - gaisa kvalitāte
šajā apkārtnē ir būtiski uzlabojusies. Un mēs arī turpmāk sekosim, lai uzņēmumi
stingri ievērotu viņiem izvirzītos noteikumus”, teica Inga Koļegova.

Inga Koļegova arī paskaidroja, ka iedzīvotājiem nepatīkamā smaka esot dažādu
gaistošu vielu kokteilis, kas katrā gadījumā varot būt cits. VVD ģenerāldirektore
uzsvēra, ka uzlabojumi gaisa kvalitātē sasniegti, patiecoties nemitīgam darbam
ar uzņēmējiem – gan atklājot manipulācijas uzņēmumu iesniegtajos datos, gan
gadījumus, ka uzņēmēji pārkrāvuši tādas kravas, kādas tiem nemaz nav atļautas, un
vainīgie saņēmuši sodus, kuri gan tiekot nemitīgi pārsūdzēti. VVD ģenerāldirektore
uzsvēra finansējuma nepietiekamību VVD funkciju pienācīgai veikšanai – Rīgā,
piemēram, būtu nepieciešami vēl vismaz 8 papildus vides inspektori un vairāki juristi,
tāpat VVD nespējot nodrošināt pienācīgu atalgojumu un samaksāt darbiniekiem par
virsstundu darbu un darbu naktīs. Datori un autoparks esot novecojuši un visumā
VVD materiālais nodrošinājums esot vērtējams kā ļoti novecojis, paskaidroja
Koļegova.

„Rīgas Brīvostas pārvalde izliekas par neesošu un nevienu jautājumu attiecībā
uz vides kvalitāti nerisina. Rīgas Dome savukārt neveic pašvaldības funkcijas –
netiek iepirktas un uzstādītas gaisa monitoringa stacijas, kuras būtu reāls rīks kā
vides inspektoriem, tā iedzīvotājiem, un dotu iespēju reālā laikā sekot līdzi gaisa
piesārņojumam”, teica Koļegova.

„Uzņēmēju vēlme izmantot Rīgas Brīvostu, lai lēti pārkrautu mūsu austrumu kaimiņu
dabas resursus, vienlaicīgi graujot Rīgas iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti,
nav attaisnojama. Sevišķi nepatīkami bija uzzināt, ka Rīgas Brīvosta tiek plaši
izmantota naftas pārstrādes atlikumproduktu transportēšanai, kuru pārkraušanas
laikā tvaiku izplatību esot apgrūtināti novērst, un tieši šīs darbības radot ārkārtīgi
smakojošos izmešus, no kuriem cieš iedzīvotāji. Gaisa kvalitāte ir tieši atkarīga
no šo produktu sastāva un no pārkraušanas darbu organizēšanas un veikšanas
veida – ja pārkraujot augstvērtīgus produktus (benzīnu, dīzeļdegvielu) smakas var
nebūt vispār, tad pārkraujot pirolīzes sveķus Rīgas pilsētā smako 4 km rādiusā no
termināla. Atturēt uzņēmējus no iedzīvotājiem kaitīgas rīcības, ja tā ir peļņu nesoša,
spēj tikai iespējamās soda sankcijas – darbības apturēšana, ierobežošana, būtiskas
soda naudas, un mēs ceram, ka VVD neapstāsies pie sasniegtā. Pat, ja saskaņā ar
valsts iestāžu atzinumiem smakai nav tiešas ietekmes uz cilvēka veselību, tā tomēr
rada psiholoģisku diskomfortu, ja ne gluži noindē uz vietas. Psiholoģiskajam
diskomfortam, stundām un dienām ilgi elpojot kaut ko riebīgu, seko iedzīvotāju
apziņa par savu bezspēcību un neaizsargātību pret uzņēmēju patvaļu, kam savukārt
seko iespaids par valsts un pašvaldības institūciju bezdarbību, kam savukārt seko
pārliecība par politiķu korumpētību visaugstākajā līmenī. Tas grauj pašus sabiedrības
pamatus.”, teica Līga Puriņa, Mežaparka Attīstības biedrības valdes locekle.

Alija Turlaja, Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja, norādīja
uz to, ka apkaimju biedrības ir gatavas ar īpašu rūpību iesaistīsies nākamā Rīgas

teritorijas plānojuma tapšanas procesā, un nepieļaut lēmumus, kas turpinātu Rīgas
pilsētu attīstīt iedzīvotājiem nelabvēlīgā virzienā, ņemot vērā jau pieļautās kļūdas
teritoriālā plānojumā un esošo problēmu gaisa kvalitātes jomā šajās Rīgas Ziemeļu
rajona apkaimēs. Sarkandaugavas Attīstības biedrība arī asi iebilda pret Ingas
Koļegovas teikto, ka smakas Sarkandaugavā vienmēr kaut kādā mērā būšot (jo tās
esot raksturīgas ostas uzņēmējdarbībai), norādot uz iedzīvotāju tiesībām dzīvot
labvēlīgā vidē.

Inta Biezā, Vecmīlgrāvja attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja, izteica
iedzīvotāju bažas par milzīgo paredzamo amonija salpetra apjomu jaunceļamajā
minerālmēslu terminālā Kundziņsalā un vēlējās uzzināt Koļegovas viedokli šajā
jautājumā. „Iedzīvotājus satrauc mēdijos izskanējusī informācija par topošā termināla
sprādzienbīstamību un iespējamo gaisa piesārņojumu no minerālmēslu pārkraušanas,
un pagaidām neesam dzirdējuši pārliecinošu atspēkojumu šīm bažām”, teica Biezā.
VVD ģenerāldirektore solīja iepazīties ar informāciju un sniegt atbildi.

Tikšanās notika saprašanās gaisotnē un puses vienojās par turpmāku savstarpēju
atbalstu un sadarbību. Uzklausot biedrību bažas par to, ka iedzīvotājiem nav
pienācīgas informācijas par vēlamo rīcību, jūtot piesārņojumu, VVD apsolīja
sagatavot informatīvu lapu ar īsu pamācību un kontaktu uzskaitījumu. Biedrības
apņēmās šo informāciju pavairot un izplatīt.


Informāciju sagatavoja:
Mežaparka Attīstības biedrības valdes locekle
Līga Cruz 
ligacruz@inbox.lv


Ar cieņu un laba vēlējumiem,
Mežaparka Attīstības biedrība
http://www.mezaparks.eu

P.S.
Vai Tavs kaimiņš saņem jaunumus? Ja nē, pārsūti viņam šo vēstuli!
http://groups.google.com/group/mezaparks

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)